Co to jest związek wyrazowy?

anonim
zapytał 4 lata temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

lady-margot
0
lady-margot | 4 lata temu | 77177 pkt
Związek wyrazowy to połączenie dwóch wyrazów, z których jeden jest określany, czyli nadrzędny, a drugi określający, czyli podrzędny. Możemy dokonać podziału związków wyrazowych w dwojaki sposób:
1. na związki główne (podmiot + orzeczenie) i poboczne,
2. na związki zgody (podmiot + orzeczenie, przydawka + wyraz określany), rządu (dopełnienie + wyraz określany) i przynależności (okolicznik + wyraz określany) - podział ten dotyczy związków pobocznych.