Gdzie zakłada się działalność gospodarczą?

anonim
zapytał 4 lata temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

lady-margot
0
lady-margot | 4 lata temu | 77177 pkt
Przepisy wymagają rejestracji działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej - wybór jednego z tych miejsc będzie zależał od formy prawnej zakładanej działalności.
Następnie, jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności trzeba uzyskać koncesje i zezwolenia. W dalszej kolejności: wpis do rejestru REGON, otwarcie rachunku w banku, rejestracja w Urzędzie Skarbowym i wybór opodatkowania. Warto odnieść się do podstawowego zapisu prawa w tym zakresie aby poznać więcej szczegółów.