Jak jest zbudowana materia?

anonim
zapytał 3 lata temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Madziulka
0
Madziulka | 3 lata temu | 48593 pkt
Materia zbudowana jest z drobin, które nazywamy atomami. Atomy o takiej samej budowie (tzn. takiej samej liczbie cząstek elementarnych: protonów, elektronów i neutronów) tworzą z kolei pierwiastki chemiczne, te tworzą ciała i substancje. Dzięki ściśle przylegającym do siebie atomom ciała te wykazują wrażenie ciągłości.