Jak wykonać spis z natury?

anonim
zapytał 4 lata temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Yen22
0
Yen22 | 2 lata temu | 10950 pkt
Dokonanie spisu z natury to najogólniej mówiąc ważenie, mierzenie, oraz przeliczanie elementów posiadanych aktywów. Ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu posiadanych środków. Inwentaryzujemy takie składniki majątku jak aktywa pieniężne w kasie, papiery wartościowe w formie materialnej, rzeczowe aktywa obrotowe, itp. Spisu z natury dokonujemy na arkuszach spisowych, będących dokumentami księgowymi.