Kto podpisuje weksel?

anonim
zapytał 3 lata temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

ktosia3
0
ktosia3 | 3 lata temu | 500 pkt
Odpowiedź na to pytanie decyduje, czy wystawiony weksel jest papierem wartościowym, czy też bezwartościowym. Brak podpisu, będącego jednym z obligatoryjnych elementów weksla, zawsze oznaczana nieważność weksla. Uchybienia w zakresie reprezentacji przy podpisywaniu weksla z reguły powodują ten sam skutek.Podpis wystawcy weksla należy do podstawowych wymogów ważności tego sformalizowanego dokumentu. W przypadku weksli in blanco podpis jest jedynym obligatoryjnym elementem weksla. To wystarczające powody, aby zająć się zagadnieniem prawidłowości złożenia podpisu przez dłużnika wekslowego.