Regulamin serwisu Obeznani.pl
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Obeznani.pl, obsługiwanego przez firmę Infobaza.pl, ul. E. Szelburg-Zarembiny 21, 88-100, Inowrocław, Polska. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników i korzystających z serwisu, także w przypadku, gdy korzystanie bądź dostęp do serwisu następuje spoza granic Polski. Ostatnia zmiana postanowień niniejszego regulaminu miała miejsce 25 lutego 2012r.

1. Definicje
1.1
Serwis/Portal/System - strona internetowa dostępna pod adresem www.obeznani.pl.
1.2
Użytkownik - osoba zarejestrowana w serwisie.
1.3
Moderator - osoba moderująca serwisem.
1.4
Administrator - osoba zarządzająca i/lub moderująca serwisem.
1.5
Nick - identyfikator przyznawany automatycznie podczas rejestracji, identyfikujący użytkownika w sposób jednoznaczny.
1.6
Rejestracja - proces polegający na stworzeniu konta w systemie.
1.7
Konto - wszystkie dane o użytkowniku utrwalone w bazie danych.
1.8
Wypowiedź / Odpowiedź / Wątek / Wiadomość / Post - komentarz lub osobista opinia udzielona innemu użytkownikowi w serwisie mogąca podlegać moderacji.

2. Podstawowe zasady
2.1
Użytkownik ma możliwość zmiany większości swoich ustawień i danych podanych podczas rejestracji w serwisie - informując o tym Administratora.
2.2
Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta - informując o tym Administratora.
2.3
Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie lub zgodę do zamieszczanych materiałów.
2.4
Użytkownik w pełni odpowiada za korzystanie z konta i serwisu.
2.5
Użytkownikowi nie wolno posiadać wielu równoległych kont.
2.6
Zabrania się korzystania z jednego konta przez wielu użytkowników. Użytkownik rejestrujący konto oświadcza, że jest jego jedynym użytkownikiem.
2.7
Administrator lub moderator może zmienić lub usunąć umieszczone przez użytkownika materiały lub dane bez podania przyczyny.
2.8
Administrator lub moderator zastrzegają sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.
2.9
Użytkownik musi się stosować do ogólnie przyjętych zasad netykiety, nie może używać wulgaryzmów i zwrotów mogących urazić inne osoby, ani nie może publikować materiałów mających charakter obraźliwy lub erotyczny.
2.10
Użytkownikowi nie wolno w kontaktach z pozostałymi użytkownikami podawać danych kontaktowych w postaci numeru Gadu-Gadu, adresu email itp. mających wskazywać bezpośredni kontakt z pominięciem serwisu.
2.11
W Obeznani.pl można znaleźć artykuły na wiele interesujących tematów. Serwis powstaje jako wynik działalności użytkowników Internetu i nikt nie może zagwarantować, że zawartość wszystkich wypowiedzi w Obeznani.pl odpowiada prawdzie, jest rzetelna i aktualna. Korzystasz z Obeznani.pl na własną odpowiedzialność! Serwis Obeznani.pl nie powinien stanowić źródła dla rozstrzygnięć w postępowaniach prawnych, administracyjnych, medycznych itp. Na stronach Obeznani.pl niestety zdarzają się czasami informacje nieprawdziwe, nierzetelne lub nieaktualne. Serwis Obeznani.pl nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności publikowanych treści. Serwis Obeznani.pl nie ręczy za zawartość artykułów w żaden inny sposób. Wiele wypowiedzi zawiera informacje dotyczące zdrowia. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować rzetelności ani aktualności, dlatego nie można szukać w Obeznani.pl porad na tematy zdrowotne. Zamieszczone w serwisie informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem. Wypowiedzi dotyczące prawa i tematów pokrewnych służą przede wszystkim edukacji i nie mogą być traktowane jako porada prawna.

3. Rejestracja
3.1
Użytkownikiem serwisu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, która zaakceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
3.2
Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych skutkuje natychmiastowym usunięciem konta.
3.3
Osoba zakładająca konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmiot obsługujący serwis Obeznani.pl zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w serwisie pod adresem http://www.obeznani.pl/dodatki/polityka_prywatnosci, oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.

4. Postanowienia końcowe
4.1
Serwis Obeznani.pl nie odpowiada za brak dostępności serwisu spowodowany pracami konserwacyjnymi, awariami sprzętu lub oprogramowania, przeciążeniami serwera, atakami złośliwego oprogramowania lub osób, kataklizmami lub z powodu innych przyczyn niezależnych od Obeznani.pl.
4.2
Serwis Obeznani.pl nie odpowiada za utratę danych / materiałów o użytkownikach spowodowanych awariami sprzętu, atakami złośliwego oprogramowania lub osób itp.
4.3
Serwis Obeznani.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnej chwili, informując o tym użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany tych postanowień na początku regulaminu.
4.4
W przypadku braku akceptacji niniejszych postanowień, umowa pomiędzy użytkownikiem, a serwisem Obeznani.pl wygasa, co skutkuje usunięciem jego konta w serwisie.