Co ile lat wygasa ważność dowodu osobistego i prawa jazdy?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Arkes
0
Arkes | 8 lat temu | 893 pkt
Dowód osobisty ważny jest przez 10 lat od daty wydania, jednak są wyjątki: osoby niepełnoletnie otrzymują dokument z pięcioletnim terminem ważności, natomiast osoby po 65. roku życia mogą otrzymać dowód ważny bezterminowo.
Dowód osobisty powinien zostać wymieniony:
* w przypadku upływu terminu ważności,
* w przypadku uszkodzenia,
* po zmianie danych osobowych, w tym również w razie zmiany miejsca stałego zameldowania

W przypadku prawa jazdy to kwestia terminowość lub nieterminowości dokumentu decyduje wynik badania lekarskiego. Jeśli lekarz nie stwierdzi znacznych uchybień w zdrowiu kierowcy może wydać wniosek o bezterminowej ważności, choć może zawierać pewne ograniczenia jak np. potrzeba noszenia okularów podczas jazdy. Jeśli uchybienie w zdrowiu kierowcy jest znaczne to stanowi to argument do wydania terminowego prawa jazdy z jednoczesnym ustalenie ponownego terminu badania kierowcy w kierunku określonego uchybienia na zdrowiu.
Data ważności prawa jazdy jest określona bezpośrednio na dokumencie w okienku nr 11. Kreska - to bezterminowe prawo jazdy, określona data jest terminem kończącym ważność dokumentu.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.