Co oznacza słowo merytorycznie?

anonim
zapytał 5 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Madziulka
0
Madziulka | 5 lat temu | 48593 pkt
Merit system ang., dosł. 'system zasług'; system mianowania i awansowania na stanowiska w urzędach publ. tylko osób mających odpowiednie kompetencje (zazw. w drodze egzaminów konkursowych); por. spoils system.
Meritum właściwa, istotna treść sprawy; zasadniczy przedmiot sprawy (w odróżnieniu od jej cech formalnych); dawn. zasługa; por. argumentum ad rem.
merytoryczny odnoszący się do meritum.
Etym. - śrdw.łac. meritorius 'zasłużony' z łac. 'zyskowny' od meritum 'zasługa' z r.nij. od meritus p.p. od merere, mereri 'zarobić; zasłużyć'; por. emerytura.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.