Co oznacza zwrot "obligatoryjny"? Jakie można dopasować do niego wyrazy bliskoznaczne?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

3 odpowiedzi obeznanych

punix
0
punix | 8 lat temu | 1076 pkt
Wyraz "obligatoryjny" pochodzi z łac. "obligatorius" (obowiązujący). Słownik wyrazów obcych tłumaczy ten zwrot jako: obowiązujący; powinny, należny. Używa się go do określenia rzeczy koniecznych, należących obowiązkowo do jakiegoś zbioru. Np. obligatoryjne przedmioty na uczelni/w szkole - w przeciwieństwie do fakultatywnych (wybieranych nadobiowiązkowo).
wyrazy bliskoznaczne: obowiązujący, należny, konieczny, obowiązkowy, przymusowy, nakazany przepisami.
mysiogon
0
mysiogon | 8 lat temu | 790 pkt
"Obligatoryjny" pochodzi z łacińskiego czasownika "obligare" czyli zobowiązywać, wiązać kogoś czymś (np. umową, zobowiązaniem). "Obligatoryjny" oznacza więc przede wszystkim coś obowiązkowego, koniecznego. Wyraz ten wskazuje na konieczność, odgórny przymus lub inną wyższą instancję nakazującą określone działanie czy zachowanie. Zamiast słowa "obligatoryjny" można więc powiedzieć " konieczny", "obowiązkowy", "nakazany" lub "należny".
lady-margot
0
lady-margot | 7 lat temu | 77201 pkt
Obligatoryjny to inaczej obowiązujący, pochodzi od "obligare" co znaczy wiązać, zobowiązywać. Synonimami tego słowa są: powinny, należny, konieczny, nakazany przepisami, obowiązujący, przymusowy, wiążący. Natomiast antonimy słowa obligatoryjny to nieobowiązkowy, nieobowiązujący.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.