Co to jest empiryzm?

anonim
zapytał 7 lat temu

oceń

5 odpowiedzi obeznanych

Nawrotka
0
Nawrotka | 7 lat temu | 392 pkt
Empiryzm to stanowisko zakładające, że źródłem ludzkiego poznania
bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego. Podstawową rolę w poznaniu pełni więc doświadczenie i eksperyment, rola umysłu jest mniej znacząca.
jadzka21
0
jadzka21 | 7 lat temu | 1840 pkt
Empiryzm to doktryna filozoficzna głosząca, że źródłem ludzkiego poznania są doznania zmysłowe, doświadczenie. Człowiek rodzi się jako niezapisana karta "tabula rasa", dopiero doświadczenia ją zapisują. Współczesna koncepcja została stworzona przez Francisa Bacona. Wśród innych przedstawicieli tej myśli można wyróżnić jeszcze Johna Locke'a, George'a Berkeley'a i Davida Hume'a.
weriontu
0
weriontu | 7 lat temu | 223714 pkt
Empiryzm jest doktryną filozoficzną rozwiniętą przez Johna Locke. Głównym założeniem empiryzmu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez odczuwanie wrażeń zmysłowych. Locke głosił również, że człowiek rodzi się jako "czyta karta", która zapisuje się w miare doświadczeń. Empiryzm jest uznawany za XVII wieczną przeciwstawność racjonalizmu, odrzucającą wszystko, czego nie da potwierdzić się w praktyce. Doktryna ta dzieli się na empiryzm metodogiczny i empiryzm genetyczny. Pierwszy głosi nieistnienie sądów syntetycznych, drugi że umysł ludzki jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych.
lady-margot
0
lady-margot | 7 lat temu | 77201 pkt
Empiryzm to kierunek w teorii poznania, wywodzący poznanie ludzkie z doświadczenia zmysłowego. W sporze o źródła poznania empiryzm, przeciwstawiając się racjonalizmowi, rozstrzyga problem genezy poznanie (empiryzm genetyczny) oraz problem sposobów osiągania zgodnego z prawdą poznania rzeczywistości (empiryzm metodologiczny). Empiryzm genetyczny - przeciwstawny natywizmowi - głosi, że umysł jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych (tabula rasa - nie zapisana tablica), których dostarcza mu, pośrednio lub bezpośrednio, doświadczenie. W wersji skrajnej wiąże się on ściśle z sensualizmem. Empiryzm metodologiczny przeciwstawiając się racjonalizmowi metodologicznemu broni tezy, że poznanie właściwe jest zawsze oparte na poprzedzającym je doświadczeniu i jedynie w nim może znajdować uzasadnienie. Teza ta nie oznacza negowania roli czynników rozumowych w procesie poznawczym, przeczy jedynie możliwości tzw. czystego rozumowania, nie związanego z doświadczeniem. Zaczątki empiryzmu można znaleźć już w filozofii starożytnej (problem wartości poznania zmysłowego), w swej klasycznej postaci wystąpił w nowożytnej filozofii angielskiej, zwłaszcza u F. Bacona i J. Locke'a. D. Hume rozwinął empiryzm , ale także poddał krytyce, podważając zasadność przenoszenia w przyszłość wniosków wysnutych z doświadczenia.
aneczka173
0
aneczka173 | 7 lat temu | 100735 pkt
Empieryzm to jeden z głównych nurtów filozoficznych. Narodził się w epoce oświecenia i został stworzony przez Francisca Bacona. Zakładał, że wszelkie poznanie wynika z doświadczenia. Empiryzm był przeciwstawny równie modnemu wówczas racjonalizmowi, który głosił, że to rozum, a nie doświadczenie jest źródłem poznania. Głównym i najsławniejszym głosicielem empiryzmy był angielski myśliciel John Lock. Stworzył on pojęci tabula rasa, czyli czysta tablica. Uważał, że człowiek w momencie urodzenia ma tzw. czystą kartę. Na jego życie wpływa całe doświadczenie, jakie sam zacznie zdobywać.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.