Co to jest epitet?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

4 odpowiedzi obeznanych

debacchatio
0
debacchatio | 8 lat temu | 167 pkt
Epitet jest jednym z wielu środków stylistycznych stosowanych w języku polskim. Jest to przymiotnikowe określenie rzeczownika, np. "Ładny dom". Odpowiada na pytanie: jaki? jaka? jakie? - "ładny", kto? co? - "dom". Epitet stosujemy, zarówno w mowie, jak i w piśmie, do ubarwienia naszej wypowiedzi oraz do szerszego zobrazowania przekazywanych przez nas informacji.
AnnA
0
AnnA | 8 lat temu | 1572 pkt
Epitetami są najczęściej przymiotniki, czyli części mowy odpowiadające na pytania jaki?, jaka?, jakie? Ponadto mają wpływ na znaczenie wyrazów, do których się odnoszą. Uwydatniają cechy przedmiotów, a także wprowadzają nacechowanie emocjonalne wypowiedzi (czy to pisemnej, czy ustnej), zdradzają stosunek opowiadających do przedmiotów, a także mają funkcję estetyczną, czyli ozdobną. Istnieje wiele rodzajów epitetów np. stały, złożony, metaforyczny, tautologiczny, barokowy, superlatywny, dynamiczny, statyczny, podmiotowy, przedmiotowy itd.
olgidaa
0
olgidaa | 8 lat temu | 1574 pkt
Tak jak już dwie osoby napisały wyżej epitety są to zwykle przymiotniki określające rzeczowniki. Należy pamiętać, że epitetem może być również rzeczownik.
Np. mama taty, brat siostry.
Epitet odpowiada na pytania: jaki, jaka, jakie? czyj? czyja? czyje?
lady-margot
0
lady-margot | 7 lat temu | 77201 pkt
Epitet to wyraz określający rzeczownik, służy uwydatnieniu charakterystycznej cechy opisywanego przedmiotu, osoby bądź zjawiska. Wyróżniamy kilka rodzai epitetów: epitet stały (utrwalony w tradycji literackiej np. "Atena sowiooka"), epitet bezpośredni - pozbawiony nacechowanie estetycznego (np. "biały śnieg"), epitet zdobniczy (szybko tracący na ekspresywności przez częste stosowanie, np. "modre oczy") i będące jego szczególnymi odmianami: epitet metaforyczny (np. "gorzkie gwiazdy") oraz tzw. epitet sprzeczny - oksymoron. Znamienna dla stylu oratorskiego obfitość epitetów cechowała też epikę homerycką, poezję klasycyztów, lirykę barokową. Potocznie epitetem nazwyamy także wulgarne wyzwisko.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.