Co to jest faszyzm i gdzie się narodził?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

4 odpowiedzi obeznanych

Malgorzata
0
Malgorzata | 8 lat temu | 395 pkt
Faszyzm jest to doktryna polityczna, która głosiła kult państwa. Faszyzm charakteryzował silne przywództwo, terror, statolatrię (kult scentralizowanego państwa i wszechpotężnej władzy państwowej). Faszyzm narodził się we Włoszech.
jowiszek87
0
jowiszek87 | 8 lat temu | 1543 pkt
Słowo faszyzm pochodzi z języka włoskiego od wyrazu fascismo lub z łaciny od wyrazu fasces - oznaczającego wiązki, rózgi liktorskie. Była to doktryna polityczna, która powstała we Włoszech w latach międzywojennych. Podstawowymi zasadami faszyzmu było sprzeciwienie się demokracji parlamentarnej, kult państwa, silne przywództwo oraz socjalizm społeczny. Faszyzm był wrogi względem liberalizmu i komunizmu.
jeaden_456
0
jeaden_456 | 8 lat temu | 5449 pkt
Termin wywodzi się z łaciny (fascis)- przeszedł do języka włoskiego (fascio) - związek. Za początek ruchu faszystowskiego możemy uznać stowarzyszenie żołnierzy frontowych założone 23 marca 1919 r. przez Benita Mussoliniego.

W faszyzmie nie istnieje jednostka, ale grupa. Liczy się tylko wola społeczeństwa, narodu - państwo najwyższą wartością. Wyznawano wyższość narodu nad wrogiem, który miał być sprawcą zła (liberalizm). Państwo faszystowskie realizuje misję dziejową, która jest jedynym wspólnym celem. Wszystko jest mu podporządkowane, a środkiem do jego zdobycia ma być wojna.
Wódz posiada władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz zwierzchnictwo nad armią. System rządu jest monopartyjny - całą władzę posiada partia faszystowska.
lady-margot
0
lady-margot | 7 lat temu | 77201 pkt
Faszyzm to totalitarna forma rządów wprowadzona w 1922 roku we Włoszech przez B. Mussoliniego. Charakteryzowała go dyktatura i kult wodza (duce) i podporządkowana mu elita władzy. Zlikwidowano parlament, instytucje samorządowe oraz wszystkie (poza faszystowskimi) partie polityczne. Władze ingerowały we wszystkie dziedziny życia społecznego, przy zachowaniu gospodarki wolnorynkowej, prywatnej własności ziemi i środków produkcji. Rządy faszystowskie były reakcją na ruch komunistyczny. Wprowadzono je w Portugalii, Austrii i Hiszpanii oraz w postaci narodowego socjalizmu w Niemczech. Współczesnym przejawem faszyzmu są ruchy neofaszystowskie.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.