Co to jest jonosfera i jakie ma znaczenie?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

3 odpowiedzi obeznanych

sylwinaaa
0
sylwinaaa | 8 lat temu | 270 pkt
Jonosfera jest to warstwa atmosfery, która wstępuje powyżej 50-60 km, a poniżej 1000 km nad powierzchnią Ziemi. Jest istotną warstwa, z tego względu, iż następuje w niej załamanie, odbijanie oraz pochłanianie fal elektromagnetycznych. W związku z tym wszelkie zaburzenia w jonosferze powodują zakłócenia w łączności radiowej. Jonosfera dzieli się na warstwy, które różnią się składem chemicznym oraz czynnikami jonizacyjnymi.
onka89
0
onka89 | 8 lat temu | 3391 pkt
Jonosfera jest to zjonizowana warstwa atmosfery występująca powyżej 50–60 km nad powierzchnią Ziemi. Jonosfera zawiera duże ilości plazmy. W jonosferze następuje załamywanie, odbijanie, pochłanianie i polaryzacja fal radiowych. Zaburzenia w jonosferze wywołują zakłócenia w łączności radiowej. Jonosferę bada się określając rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w atmosferze w tym specjalnie do tego celu konstruowanymi jonosondami.
lady-margot
0
lady-margot | 8 lat temu | 77201 pkt
Jonosfera to warstwa atmosfery ziemskiej odznaczająca się obecnością znacznej liczby swobodnych elektronów i jonów, powstałych w wyniku jonizacji atomów i cząsteczek zawartych w powietrzu. Jonizacja zachodzi głównie pod wpływem promieniowania słonecznego (nadfioletowego i rentgenowskiego), a także promieniowania kosmicznego i meteorów. Jonosfera rozciąga się od wysokości 50-60 kilometrów do wysokości 800 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Koncentracja elektronów i jonów w jonosferze zależy od przebiegu procesów jonizacji i rekombinacji jonów. Wydajność tych procesów zależy od natężenia i długości fali promieniowania, od wielkości strumienia meteorów, a także od składu chemicznego i gęstości powietrza (zmieniających się z wysokością), pory doby i od aktywności słonecznej.
Znaczeni
e: Częste zmiany składu jonosfery powodują zakłócenia w łączności radiowej (np. zanik fal o określonej częstotliwości). Obserwacje rozchodzenia się fal radiowych w jonosferze wykorzystuje się do jej badania. Istnienie ośrodka zjonizowanego w górnych warstwach atmosfery Ziemi zasugerował w 1883 roku Belfour Stewart w celu wyjaśnienia wahań natężenia ziemskiego pola magnetycznego. W 1902 roku G. Marconiemu udało się przesłać sygnały radiowe przez Ocean Atlantycki dzięki ich odbiciu od jonosfery. Bezpośrednich dowodów istnienia jonosfery dostarczyły w 1925 roku badania E.V. Appletona nad rozchodzeniem się fal radiowych w górnych warstwach atmosfery. W latach 20tych XX wieku rozpoczęto systematyczne badania jonosfery za pomocą fal radiowych, a po II Wojnie Światowej zaczęto wykorzystywać rakiety umieszczając w nich aparaturę pomiarową. Obecnie coraz powszechniej stosuje się do tego celu sztuczne satelity.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.