Co to jest kąt Brewstera?

Kanalan
zapytał 7 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

vanja
0
vanja | 7 lat temu | 135 pkt
Kąt Brewstera jest pojęciem z zakresu optyki. Oznacza taki kąt padania światła niespolaryzowanego na granicę dwóch ośrodków (od strony ośrodka optycznie rzadszego), przy którym odbity promień jest całkowicie spolaryzowany liniowo (co oznacza że oscylacje fali elektromagnetycznej odbywają się tylko w jednej płaszczyźnie- prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali). Promień załamany zostaje częściowo spolaryzowany i jest prostopadły do promienia odbitego. Kąt Brewstera charakteryzuje oba ośrodki, ponieważ zależy od prędkości rozchodzenia się światła zarówno w jednym jaki w drugim ośrodku.
lady-margot
0
lady-margot | 6 lat temu | 77201 pkt
Kąt Brewstera to prawo, które odnosi się do kąta padania światła na powierzchnię dielektryka. Jest on dokładnie takim kątem padania światła na powierzchnię dielektryka, przy jakim odbite światło jest całkowicie spolaryzowane poprzecznie w płaszczyźnie, która jest równoległa do powierzchni dielektryka. Dla światła padającego pod kątem Brewstera, kąt między promieniem załamanym a odbitym wynosi 90 stopni.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.