Co to jest mit?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

3 odpowiedzi obeznanych

Ligeia
0
Ligeia | 8 lat temu | 2864 pkt
Mit jest to opowieść o otaczającym ludzkość świecie, opisująca historię bóstw (teogonia), herosów oraz historię stworzenia świata i człowieka (kosmogonia). Mity służą wyjaśnieniu odwiecznych zagadnień bytu ludzkiego, tajemnic życia i śmierci, dobra i zła, jak również istnienie zjawisk przyrody (np. pór roku, zjawisk atmosferycznych). Zbiór mitów danej społeczności określa się mianem mitologii. Opowieści mityczne są przejawem wczesnego stadium rozwoju doktryny religijnej, tzw. etapu mitycznego.
Terminem "mit" określa się również formę literacką opowieści przekazującej wyobrażenia danej zbiorowości o świecie i ludziach, pierwotnie przekazywaną w formie ustnej, później pisemnej.
XkahaX
0
XkahaX | 8 lat temu | 4996 pkt
Według etnologicznej definicji jest to opowieść o początku. Zawiera w sobie kosmogonię (opowieść o początku świata), teogonię (opowieść o bogach, ale też często eschatologię, czyli opowieść dotyczącą końca świata. Odczytywanie mitu sprawia, że wracamy do początku, czyli do tak zwanego czasu mitycznego. Takim powrotem są też święta. W kulturze ludowej każda opowieść była tak na prawdę odbiciem mitu pierwotnego i ustalonego na początku porządku.
lady-margot
0
lady-margot | 8 lat temu | 77201 pkt
Mit to opowieść sakralna o początkach bogów (teogonia) i ich czynach, o powstaniu kosmosu (kosmologia religijna) oraz o pojawieniu się pierwszych ludzi (antropologia religijna), o pochodzeniu zjawisk przyrody, roślin, zwierząt, narzędzi i instytucji społecznych (ajtiologia). Zespół mitów danej grupy etnicznej nazywa się mitologią. W tradycyjnych społecznościach mity spełniały funkcję światopoglądu i doktryny religijnej, były modelem wzorcowym zachowań społecznych i indywidualnych. Stanowiły one najbogatsze źródło twórczości folklorystycznej i literacko-artystycznej. Mity powstały we wszystkich znanych nam społecznościach archaicznych i wczesnohistorycznych. Były przekazywane z pokolenia na pokolenie w nie zmienionej formie przez wyspecjalizowaną kastę społeczną - stanowiły "świętą wiedzę" nie dla każdego dostępną i chronioną przed obcymi.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.