Co to jest ojczyzna?

anonim
zapytał 7 lat temu

oceń

4 odpowiedzi obeznanych

Lennykable
0
Lennykable | 7 lat temu | 61529 pkt
Jest wiele definicji ojczyzny. Potocznie rozumie się to jako kraj, z którego pochodzimy my i nasi przodkowie, i z którym jesteśmy związani emocjonalnie dzięki wspomnieniom, rodzinie, przyjaźniom, miejscami. Istniej również pojęcie "mała ojczyzna", czyli nasze najbliższe otoczenie, z którym jesteśmy związani najbardziej. Zazwyczaj jest to miejscowość dzieciństwa oraz miejscowość, w której najdłużej mieszkaliśmy. W dobie emigracji pojęcie ojczyzny dosyć się skomplikowało: wiele osób wychowuje się nie w kraju swojego urodzenia. Ojczyznę można również rozumieć jako kraj (miejsce) które podarowało nam język naszą wiarę, możliwość edukacji, przyjaciół. inaczej: miejsce, które dało nam korzenie.
anneau
0
anneau | 7 lat temu | 1227 pkt
Słowo "ojczyzna" wywodzi się z języka łacińskiego. Jest to kraj, miejsce z którego pochodzimy, który darzymy szczególnym sentymentem i miłością. Kraj, państwo z którym czujemy się najbardziej związani emocjonalnie. Ojczyzna to takie miejsce, z którym czujemy największa więź i bez względu na to, jakie mamy obywatelstwo to właśnie ten kraj jest w naszym pojęciu "domem", gniazdem rodzinnym. Najpiękniej i najwymowniej wyjaśniają to ludzie starsi, którzy przeżyli czasy okupacji i wojny. Dla nich ojczyzną, mimo iż od lat mieszkają w innych państwach- wciąż pozostaje Polska. Za nią tęsknią, do niej wracają. "Ojczyzna to dusza, kolebka moja"...
Popiec
0
Popiec | 7 lat temu | 4818 pkt
Ojczyzna jest to miejsce, z którym jesteśmy szczególnie związani. Można mówić o nim w sensie kraju, z którego jesteśmy obywatelami i którego językiem mówimy. Często mówi się również o małych ojczyznach. Są nimi regiony Polski, z których się wywodzimy, jak Śląsk czy Warmia.
lady-margot
0
lady-margot | 7 lat temu | 77201 pkt
Ojczyzna to kraj, w którym człowiek urodził się i/lub spędził znaczną część swojego życia, w którym mieszka lub z którym czuje się mocno związany emocjonalnie, pomimo przestrzennego oddalenia. Ziemia staje się ojczyzną o tyle, o ile istnieje zbiorowość, która za taką ją uważa, toteż w określeniach ojczyzny, słowo 'kraj' oznacza zarazem ludzi, których łączą wspólne doświadczenia, sentymenty, wspomnienia, tradycje itp. Pojęcie ojczyzny wiąże się etymologicznie z pojęciem ojcowizny, a więc ziemi dziedziczonej po przodkach. Z czasem jednak jego zakres znacznie się rozszerzył, w pierwotnym ale i współcześnie żywym sensie obejmował całość okolic, z jakich się pochodzi (bliższa ojczyzna), później zaś całość obszaru zamieszkiwanego przez naród, do którego się należy, pozostającego w granicach państwa, którego jest się obywatelem lub choćby tylko na podstawie tradycji historii kojarzonego z danym narodem i/lub państwem.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.