Co to jest ozon i jakie ma znaczenie we współczesnym świecie?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

3 odpowiedzi obeznanych

Arkes
0
Arkes | 8 lat temu | 893 pkt
Ozon to trójatomowa cząsteczka tlenu O3. Pochłaniania części promieniowania ultrafioletowego dochodzącego ze Słońca do Ziemi. Powstaje w górnej warstwie atmosfery około 30km nad powierzchnią ziemi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zapach ozonu wyczuwalny jest po silnej burzy. Obecność ozonu w warstwie ozonowej jest niezbędna dla życia biologicznego natomiast jego obecność w środowisku życia ludzkiego jest szkodliwa. Już stężenie 0,2 μg/dm3 objawia się drapaniem gardła, kaszlem i bólami głowy. Wyższe stężenie może doprowadzić do obrzęku płuc i śmierci.
lady-margot
0
lady-margot | 8 lat temu | 77201 pkt
Ozon to cząsteczka tlenu składająca się z trzech jego atomów. Tworzy tzw. ozonosferę - warstwę o podwyższonej koncentracji ozonu. Występuje ona w atmosferze ziemskiej na wysokości 10-50 km. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości 23 kilometrów. Od końca lat 70tych obsrwujemy znaczny spadek zawrtości ozonu szczególnie nad Antarktydą, w rejonie bieguna południowego. Zjawisko zmniejszenia koncentracji ozonu nazywamy dziurą ozonową. powstaje ona na wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne zwane freonami. Freony pod wpływem promieni UV ulegają fotolizie uwalniając atomy chloru. ten wchodzi w reakcje z ozonem rozbijając go na równie aktywny tlenek chloru (ClO) i zwykły tlen (O2). Skutki niszczenia warstwy ozonowej są bardzo negatywne. Ozonosfera pochłania bowiem bardzo szkodliwe dla wszystkich organizmów żywych promienie UV. Niszczenie warstwy prowadzi do zmniejszenia ilości pochłanianych promieni UV zatem jesteśmy narażeni na ich nadmiar. Może to doprowadzić do zakłócenia równowagi nawet całych ekosystemów, zamierania wrażliwych organizmów roślinnych i zwierzęcych tworzących plankton a wskutek zaniku planktonu zmniejszy się liczebność populacji ryb. Promienie UV niszczą chlorofil roślin uprawnych np. zbóż co powoduje zmniejszenie plonów, mogą też osłabiać u ludzi system immulogiczny, zmniejszać odporność na infekcje i choroby, powodować podrażnienie spojówek i przyspieszać proces starzenia się skóry. Dla ochronienia warstwy ozonowej podejmowane są różne działania, jednak nawet kilkadziesiąt lat nie wystarczy żeby odbudować ozonosferę do grubości chciażby sprzed 20 lat.
100
0
100 | 5 lat temu | 18580 pkt
ozon to też wyśmienita przestrzeń do przeprowadzania testów broni masowej. Zresztą to one są przyczyną powstania dziury ozonowej.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.