Co to jest postawa prometejska?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

3 odpowiedzi obeznanych

ania1988
0
ania1988 | 8 lat temu | 604 pkt
Pojęcie ,,postawa prometejska" powstało w oparciu o mit o Prometeuszu. Według tego mitu Prometeusz stworzył z gliny pierwszego człowieka, jednak człowiek ten był słaby i bezbronny. Prometeusz z miłości do ludzi postanowił wykraść dla nich z Olimpu ogień, nie bacząc na to, że ściągnie na siebie tym czynem gniew bogów. Postawa prometejska jest zatem postawą etyczną i oznacza umiłowanie ludzi, gotowość poświęcenia jednostki dla ich dobra, bunt przeciw bogom i ich wyrokom. Prometeizm jest motywem pojawiającym się często w literaturze różnych epok. Postawę tę reprezentuje na przykład Konrad z trzeciej części ,,Dziadów" Adama Mickiewicza, doktor Judym z ,,Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego.
Lennykable
0
Lennykable | 8 lat temu | 61529 pkt
Postawa prometejska oznacza również gotowość do znoszenia cierpienia w imię dobra. Prometeuszowi, przykutemu do skał Kaukazu, sęp wydziobywał odrastającą wciąż wątrobę. Z postawą prometejską wiąże się również samotność w swym dziele. Samotność bohaterów jest widoczna w wyżej wspomnianych dziełach.
anneau
0
anneau | 8 lat temu | 1227 pkt
Aby wyjaśnić pojęcie postawy prometejskiej należy odwołać się do mitologii. Prometeusz był herosem, który stworzył człowieka. ulepił go z gliny i łez. To dla niego wykradł ogień z samego Olimpu, za co został surowo ukarany.
Postawa prometejska jest to sytuacja, w której ktoś poświęca się i naraża dla drugiego człowieka lub idei. Może to być sytuacja z pozoru błaha- mitologiczny ogień to niby nic wielkiego...Jednak chodzi tutaj bardziej o sens moralny, głębsze duchowe znaczenie. Postawa prometejska to symbol ofiarności i oddania jednostki dla dobra ogółu.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.