Co to jest skamieniałość?

anonim
zapytał 7 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

willy89
0
willy89 | 7 lat temu | 1294 pkt
Skamieniałości to szczątki organizmów żywych, jak również ich ślady działalności życiowej, które zachowały się do chwili obecnej. Nie znaczy, to, że coś co 'zdechło' wczoraj jest skamieniałością- musi mieć ono przeszłość geologiczną :) Na powstawanie skamieniałości, czyli na fosylizację mają wpływ różnorodne czynniki, ale o tym to może w innym temacie.
Ważne jest również zróżnicowanie skamieniałości. W biostratygrafii największe znaczenie mają skamieniałości przewodnie, czyli skamieniałości, które pochodzą od organizmów żywych żyjących w krótkim okresie dziejów Ziemi, miały spory zasięg geograficzny i występują powszechnie w skałach powstałych w różnych warunkach facjalnych. No są np. trylobit, amonity, czy też numulity.
Znamy również skamieniałości śladowe:
- ślady poruszania się zwierząt (np. odciski dinozaurów)
- domostwa (np. nory, jamy)
- ślady żerowania (np. uszkodzenia muszli przez drapieżników)
- koprolity (czyli odchody)
lady-margot
0
lady-margot | 7 lat temu | 77201 pkt
Skamieniałości, inaczej skamieliny lub fosylia, to szczątki organizmów z minionych epok geologicznych oraz ślady ich działalności zachowane w skałach. Powstają w wyniku zastępowania w odpowiednich warunkach materii organicznych przez nieorganiczne. Najlepiej zachowują się formy wytwarzające szkielet. Szkielet organiczny może ulegać zwęgleniu lub np. skrzemionkowaniu (np. drewno roślin kopalnych), szkielet mineralny (wapienny i fosforowapienny) zachowuje się bez zmian lub ulega rekrystalizacji czy też zastąpieniu np. przez krzeminkę. Substancje mogą ulegać całkowitemu rozpuszczeniu i pozostaje po nich tylko odcisk lub odlew wewnętrzny (ośródka) lub odlew zewnętrzny. Tkanki miękkie najczęściej ulegają rozkładowi, niekiedy pozostaje po nich błonka czystego węgla (np. liście w łupkach), wyjątkowo zachowują się w postaci mało zmienionej (np. mamut w zmarzlinie). Skamieniałości są bezpośrednim dowodem ewolucji organizmów. Mają doniosłe znaczenie dla nauk biologicznych i geologicznych, zwłaszcza tzw. skamieniałości przewodnie - organizmów żyjących na rozległych obszarach, lecz krótko - w stratygrafii.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.