Co to jest stężenie procentowe i jak je wyliczyć?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

Ligeia
0
Ligeia | 8 lat temu | 2864 pkt
Stężenie procentowe jest to udział określonego związku chemicznego w w mieszaninie lub roztworze wyrażony w procentach. Zwykle pojęciem tym określa się zawartość substancji chemicznej, którą rozpuszczono w innej, wyrażając jej stosunek do całości. Stężenie procentowe (Cp) wylicza się za pomocą stałego wzoru, dzieląc masę substacji rozpuszczonej wyrażoną w gramach przez masę roztworu wyrażoną w gramach, a następnie uzyskaną wartość mnożąc przez 100%. Inna postać wzoru to taka, w której masę substancji rozpuszczonej dzieli się przez sumę masy substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika (obie masy wyrażone w gramach), a następnie mnożąc uzyskany wynik przez 100%.
Popiec
0
Popiec | 8 lat temu | 4818 pkt
Stężenie procentowe to jak sama nazwa wskazuje procent jednej substancji zawartej w jakimś roztworze. Do obliczenia stężenie procentowego potrzebujemy ilorazu masy substancji rozpuszczanej i roztworu. Mnożąć otrzymany wynik przez 100 procent, uzyskamy wynik. Dzięki temu znamy procentową zawartość danej substancji w roztworze. Mnożąć iloraz przez 1000 promili, otrzymamy wynik w tych jednostkach.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.