Co to są biowskaźniki?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

3 odpowiedzi obeznanych

schwepps800
0
schwepps800 | 8 lat temu | 280 pkt
Biowskaźniki, inaczej bioindykatory lub organizmy wskaźnikowe. Są to specyficzne gatunki roślin i zwierząt, które wykazują się zróżnicowaną wrażliwością na działanie czynników środowiskowych, jak i reagują na nie charakterystycznie. Z reguły mają one wąski zakres tolerancji na zmieniające się czynniki środowiskowe. Dzięki nim można określić np. stan czystości wód (raki woda najczystsza), czy stopnia zanieczyszczenia środowiska (porosty) ich wygląd, liczebność wskazują na to jak posunięta jest degradacja (ostatni etap pustynia porostowa - całkowity brak porostów, wskazuje na ogromną degradację środowiska)
mbzyk12
0
mbzyk12 | 8 lat temu | 140 pkt
Biowskaźniki to naturalne wskaźniki zanieczyszczenia wód, powietrza. Z reguły są to stenobionty czyli organizmy żywe charakteryzujące się wąskim zakresem tolerancji. Zakres tolerancji określa w jakich warunkach może żyć dany organizm, toteż dzięki temu iż wiemy w jakim zakresie stenobionty są w stanie przeżyć możemy określić stan różnych czynników środowiskowych. Dla powietrza czystość możemy stwierdzić na podstawie porostów, które jako żyjące w symbiozie porosty i glony, są bardzo czułe na zanieczyszczenia związkami głownie siarki.
lady-margot
0
lady-margot | 7 lat temu | 77201 pkt
Biowskaźniki to tak zwane organizmy wskaźnikowe, bioindykatory lub stenobionty. Są to gatunki o wąskiej, ściśle określonej amplitudzie ekologicznej - wymaganiach siedliskowych, często również biocenotycznych. Są to gatunki wąsko wyspecjalizowane, charakterystyczne dla danego czynnika lub procesu. Wąskie granice ich tolerancji, np. pokarmowej, termicznej, świetlnej, rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, pozwalają na precyzyjne scharakteryzowanie siedliska i środowiska pod względem danej cechy, m.in. akumulacji lub niedoboru określonego składnika albo stopnia natężenia danego czynnika. Organizmy wskaźnikowe roślinne mają duże znaczenie w rolnictwie i leśnictwie, ponieważ ułatwiają ocenę wartości siedliska. Na podstawie obecności biowskaźników można wyznaczyć np. zasięgi występowania złóż określonych minerałów, typy gleb, stopień eotrofizacji wód i zanieczyszczenia środowiska.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.