Co to są liczby pierwsze?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

5 odpowiedzi obeznanych

Ligeia
0
Ligeia | 8 lat temu | 2864 pkt
Liczba pierwsza jest to liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą, np. 3, 5, 7, 11, 13, itp.
Liczby naturalne większe od 1, które nie są pierwsze, nazywa się liczbami złożonymi. Z definicji wynika, że liczby 0 i 1 nie są ani pierwsze, ani złożone.
maryjane91
0
maryjane91 | 8 lat temu | 410 pkt
Liczby pierwsze to takie, które dzielą się bez reszty tylko przez 1 oraz siebie samą. Do tego zbioru nalezą tylko liczby naturalne. Przykładami liczb pierwszych mogą być więc: 2, 3, 5, 7 czy 11.
Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele, co udowodnił Euklides. Największa z nich - odnaleziona do tej pory - składa się z 4053946 cyfr!
jowiszek87
0
jowiszek87 | 8 lat temu | 1543 pkt
Liczby pierwsze to liczby podzielne jedynie przez 1 oraz same siebie. Przy czym z dzielenie nie może wyjść reszta.
Według Euklidesa żaden skończony zbiór nie posiada wszystkich liczb pierwszych.
Znanych jest kilka praw i hipotez dotyczących liczb pierwszych. Do najbardziej istotnych należą: Postulat Bertranda, Twierdzenie Czebyszewa oraz Twierdzenie Dirichleta .
onka89
0
onka89 | 8 lat temu | 3391 pkt
Liczy pierwsze to takie, które dzielą się przez jeden i przez tą liczbę. Oczywiście wynik wychodzi bez reszty.Do takich liczb należą 1;), 3, 5, 7, 11. Takie liczby jak 6, 12, 18, itp. już nie należą do liczb pierwszych, gdyż dzielą się już przez kilka liczb.
Popiec
0
Popiec | 8 lat temu | 4818 pkt
Definicja liczb pierwszych jest taka, że są to liczby podzielne tylko przez jeden i przez samą siebie. Najmniejszą liczbą pierwszą jest 2. Liczby pierwsze muszą być bowiem większe niż 1. Jest wiele testów na to, czy dana liczba jest liczba pierwszą. Matematycy dalej głowią się, jak znaleźć największą liczbę pierwszą. Przypuszczalnie ilość liczb pierwszych jest nieskończona.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.