Czy polskie państwo przestrzega postanowienia konwencji praw dziecka?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

anniejacqueline
0
anniejacqueline | 5 lat temu | 5682 pkt
Konwencja o prawach dziecka jest jednym z najważniejszych dokumentów obowiązujących w większości państw świata, w której zostały spisane prawa i wolności dziecka. Ta międzynarodowa Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. Była ona wynikiem inicjatywy ze strony polskiej, która zaliczana jest do jednej z największych inicjatywy międzynarodowych w obrębie ochrony praw człowieka.
Polska jako państwo inicjujące i pragnące powstania takiej konwencji przestrzega jej postanowień i stoi na straży ochrony praw i wolności dziecka. Organem konstytucyjnej kontroli powołanym do ochrony interesów dziecka jest Rzecznik Praw Dziecka. Organem nadzorujący realizacje i przestrzeganie przez państwa postanowień konwencji jest Komitet Praw Dziecka.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.