Czy w kategoriach cywilno-prawnych, bycie w związku formalnym ma konkretne zalety?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

Ligeia
0
Ligeia | 8 lat temu | 2864 pkt
Tak, ma konkretne zalety w postaci jasnej sytuacji prawnej stosunku między obiema osobami. Mowa tutaj o takich kwestiach, jak podejmowanie decyzji za drugą osobę w ważnych przypadkach (np. w kwestii choroby, wypadku), możliwość odwiedzania chorego w szpitalu (konkubent jest osobą obcą, może nie być dopuszczony do chorego ani nie móc podjąć żadnych decyzji, np. o zabiegu lub leczeniu), jasne zasady dziedziczenia w przypadku śmierci (wg prawa majątek dziedziczy w połowie współmałżonek, w drugiej połowie dzieci, jeśli dzieci nie ma to krewni, zaś konkubent jest osobą obcą i nie ma prawa do dziedziczenia), czy wreszcie możliwość załatwienia pewnych spraw urzędowych. W przypadku związku niesformalizowanego zgodnie z polskim prawem osoby są dla siebie obce i nie są brane pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji urzędowych czy prawnych. Można to oczywiście uregulować spisując za życia partnerów testament, w którym znajdą się zapisy regulujące kwestie spadkowe (należy pamiętać jednak o tym, że rodzina może podważyć testament i sprawa może skończyć się w sądzie), warto również sporządzić upoważnienia do podejmowanua różnych czynności i decyzji prawnych. Wiąże się to z kosztam i warto powierzyć te sprawy dobremu notariuszowi, który zabezpieczy oboje partnerów na wypadek sytuacji, w których prawo nie stoi po stronie związków niesformalizowanych.
lady-margot
0
lady-margot | 8 lat temu | 77201 pkt
Oprócz wyżej wymienionych zalet formalizacji związku między dwojgiem ludzi, można dodać jeszcze kilka innych. Małżonkom łatwiej będzie np. uzyskać kredyt w banku, co więcej kwotę zapożyczenia również można wynegocjować wyższą. Będzie to przydatne np. jeżeli para zdecyduje się na budowę wspólnego domu. Kolejna korzyść to niższe podatki. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą. Wspólne opodatkowanie z małżonkiem (i wybór odpowiedniej formy opodatkowania) może spowodować obniżenie łącznej, rocznej sumy odprowadzanego podatku nawet o kilkadziesiąt procent.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.