Czym jest i z czego składa się rozprawka?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

ania1988
0
ania1988 | 8 lat temu | 604 pkt
Rozprawka jest jedną z najważniejszych i najtrudniejszych pisemnych form wypowiedzi. Tematem rozprawki jest zazwyczaj jakiś problem, kwestia sporna, kontrowersyjna. Pisząc rozprawkę przedstawiamy swoje stanowisko w danej sprawie, które musimy podeprzeć sensownymi, przemyślanymi argumentami. Pisząc rozprawkę staramy się także przekonać jej odbiorcę do naszego stanowiska. Jak każda wypowiedź, rozprawka powinna zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie naświetlony jest problem. Poza tym już tutaj musimy przedstawić nasze zdanie w danej kwestii. W rozwinięciu przedstawiamy argumenty - udowadniamy, że nasze stanowisko jest właściwe. W zakończeniu podsumowujemy to, nad czym pracowaliśmy w rozwinięciu i przytaczamy jeszcze raz udowodnioną tezę. Taki typ rozprawki nazywamy rozprawką dedukcyjną. Możemy się spotkać czasem także z rozprawką indukcyjną. W tym przypadku we wstępie przedstawiamy nie tezę, ale hipotezę, czyli naświetlamy problem, ale nie przyjmujemy od razu jasno określonego stanowiska. Tutaj rozprawka za pomocą argumentów i kontrargumentów ma nam ułatwić podjęcie odpowiedniej decyzji. W zakończeniu przestawiamy nasze zdanie, które wyrobiliśmy sobie za pomocą wcześniejszych argumentów.
Warto pamiętać, że rozprawka jest formą wypowiedzi pisemnej pojawiającą się bardzo często na maturze z języka polskiego.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.