Czym jest judaizm?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

4 odpowiedzi obeznanych

dorotka
0
dorotka | 8 lat temu | 50 pkt
Judaizm jest to religia monoteistyczna, podstawą które jest wiara w jednego Boga. Judaizm jest to religia narodowa Żydów. Wyznawcy tej religii znajdują sie na całym świecie. Z judaizmu wywodzi sie równiez chrześcijaństwo.
jowiszek87
0
jowiszek87 | 8 lat temu | 1543 pkt
Geneza judaizmu to porozumienie człowieka i Boga. Bóg obiecał opiekę i pomoc izraelitom w zamian za podporządkowania się Jego przykazaniom i prawom. Wywodzi się z wierzeń Hebrajczyków. Jest to religia monoteistyczna, wiara w jednego Boga osobowego i niepodzielnego który jest Stwórcą Wszechświata. Najwięcej wyznawców judaizmu jest w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.
Popiec
0
Popiec | 8 lat temu | 4818 pkt
Judaizm to jedna z największych religii. Jej wyznawcy Żydzi wierzą w Boga Jahwe. Podstawą ich wiary jest tzw. Tora, czyli 5 Ksiąg Starego testamentu. Jest to równocześnie historia ich narodu. Żydzi nadal czekają na przyjście Mesjasza. Ci, którzy uwierzyli, że był nim Jezus, to Chrześcijanie.
lady-margot
0
lady-margot | 8 lat temu | 77201 pkt
Judaizm inaczej mozaizm, wyznanie mojżeszowe to religia Żydów. Także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego. Judaizm jest jedną z najstarszych i zarazem ciągle żywych religii świata. Opiera się na dwóch podstawowych założeniach:
1) na monoteizmie etycznym, czyli wierze w jednego, jedynego Boga, Stwórcę i Pana Wszechświata, który oczekuje od ludzi moralnego postępowania,
2) na przekonaniu o posłannictwie Żydów z racji przymierza, które Bóg zawarł z nimi, jako narodem przez siebie wybranym na świadka.
Bóg oczekuje od Żydów takiego sposobu życia, który utrzymuje pamięć objawień Boga i czyni z narodu żydowskiego "królestwo kapłańskie". Przymierze Boga z narodem żydowskim ma znaczenie dla całej ludzkości, bo gdy nadejdzie mesjasz i zapanuje powszechny pokój, cały świat pozna Boga i uzna rolę Żydów - w tym wyraża się uniwersalny wymiar judaizmu, jak również w możliwości przyjęcia wiary w jedynego Boga oraz w możliwości przyjęcia judaizmu przez każdego człowieka. Z judaizmu wywodzą się dwie inne religie: chrześcijaństwo oraz islam.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.