Czym są studia stacjonarne i czy bardziej opłacają się od niestacjonarnych?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

3 odpowiedzi obeznanych

notaga
0
notaga | 8 lat temu | 102 pkt
Przymiotniki „stacjonarne” i „niestacjonarne” to określenia definiujące tok studiów jaki obiera student podejmujący naukę na uczelni wyższej.

Studia stacjonarne to tzw. studia dzienne. Zajęcia w trybie stacjonarnym zazwyczaj odbywają sie w tygodniu roboczym od poniedziałku do piątku w godzinach poranno-popołudniowych. Na kierunkach mniej obciążających zajęcia mogą odbywać się nawet tylko dwa do trzech razy w tygodniu. Głównym powodem wyboru studiów dziennych jest fakt, że na publicznych uczelniach nauka w trybie stacjonarnym jest bezpłatna.

Studia niestacjonarne natomiast to tzw. studia zaoczne. Zajęcia, czyli tzw. „zjazdy” odbywają się w weekendy (sobota i niedziela) co dwa tygodnie, i trwają często od samego rana do późnych godzin wieczornych. Na kierunkach mocno obciążających zajęcia mogą rozpoczynać się nawet od piątku wieczora. Głównym plusem trybu zaocznego jest możliwość równoległego ze studiowaniem uczęszczania do pracy w pełnym wymiarze godzin. Jest to powód dlaczego tę opcję często wybierają osoby czynne zawodowo, dla których ważniejsze jest wczesne rozpoczęcie kariery od dogłębnej analizy przedmiotu obejmującego kierunek studiów. Minusem natomiast jest fakt, że na publicznych uczelniach kierunki w trybie niestacjonarnym są często odpłatne.
Akka
0
Akka | 8 lat temu | 112 pkt
Oby dwa sposoby studiowania mają zarówno swoje plusy jak i minusy. Zajęcia studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, w różnych godzinach. Pomiędzy poszczególnymi kursami (przedmiotami) mogą być parogodzinne przerwy. Studia te z założenia przygotowane są dla osób, które mogą poświęcić swój cały czas na studiowanie. Na niektórych uczelniach studia w trybie dziennym są trudniejsze, a więc mogą przygotowywać rzetelniej. Jeżeli odbywają się na uczelni państwowej to są darmowe. Natomiast studia niestacjonarne pozwalają łączyć naukę z innymi obowiązkami, jak np. praca. W czasie takich studiów można już zdobywać cenne doświadczenie. Minusem jest to, że są płatne. W takim trybie ciężko jest czasami wygospodarować odpowiednią ilość czasu na naukę, kiedy łączymy je z pracą zawodową.
Natomiast zarówno tryb stacjonarny jak i dzienny uprawnia do posiadania zniżek studenckich, i innych przywilejów, związanych ze studiowaniem.
Lennykable
0
Lennykable | 8 lat temu | 61529 pkt
Zależy również od tego, jaki rodzaj studiów niestacjonarnych wybierzemy. Oprócz studiów zaocznych można również uczęszczać na studia wieczorowe. Przy tych ostatnich tryb jest bardzo zbliżony do studiów dziennych, jednak zajęcia odbywają się (lub przynajmniej powinny) od 14, tak więc wiedza jest obszerna, a weekendy wolne. Jednak nie każdy pracuje w takich godzinach, by móc uczęszczać na ćwiczenia na 14. Tak więc najlepiej jest wybrać ten tryb studiów, którego wady najmniej nam przeszkadzają, a zalety najbardziej odpowiadają.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.