Dlaczego XVI wiek nazywany jest złotym?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

killkamill
0
killkamill | 8 lat temu | 115 pkt
Wiek XVI jest w Polsce nazywany wiekiem złotym, gdyż jest to okres niebywałej pomyślności państwa - zwłaszcza okres pomiędzy 1525 r. (zakończenie ostatniej wojny z Zakonem Krzyżackim) a 1589 r. (wybuch konfliktu między szlachtą a nowo wybranym królem Zygmuntem III Wazą).
W polityce zagranicznej Polska przeżywała okres wzrostu znaczenia dzięki unii z Litwą i pokojowym stosunkom z sąsiadami - Turcją, Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego i - do lat 60. także Rosją. Bujnie rozwijała się gospodarka - na skutek wielkich odkryć geograficznych na zachodzie Europy doszło do tzw. rewolucji cen - gwałtownego drożenia produktów rolnych, zwłaszcza zboża będącego głównym produktem eksportowym Polski, co przyczyniło się do wzrostu zamożności kraju. Za tym poszedł rozwój kultury i sztuki. Poeci Jan Kochanowski czy Mikołaj Rej, pisarz polityczny Andrzej Frycz-Modrzewski, uczeni jak Mikołaj Kopernik zdobyli sławę obejmującą cały ówczesny świat.
Jednocześnie jest to okres rozkwitu staropolskiej myśli państwowej. Tzw. ruch egzekucyjny przeprowadzał śmiałe, nowoczesne reformy, doprowadzając do przekształcenia średniowiecznego państwa stanowego w niezwykle nowoczesną demokrację szlachecką, w której najbardziej cenionymi wartościami były: prawo (dominujące nad arbitralnością władzy monarchy), wolność (zamiast służby absolutyzmowi), kompromis osiągany w trakcie obrad sejmu, tolerancja religijna (w świecie nieustannych konfliktów wyznaniowych).
Do największych osiągnięć epoki należały: akt Konfederacji Warszawskiej 1573 r. - trwały pokój religijny pomiędzy wyznaniami Rzeczypospolitej; artykuły henrykowskie - zbiór fundamentalnych praw, który zaprzysięgać musiał każdy nowo obrany monarcha (1573); unia lubelska (1569) - jedyny w epoce przypadek utworzenia federacji dwóch dużych państw na drodze pokojowej.
weriontu
0
weriontu | 7 lat temu | 223714 pkt
XVI wiek jest nazywany polskim złotym wiekiem. Wiąże się to z latami świetności Korony, która w okresie panowania Jagiellonów stała się europejskim mocarstwem, czyli przeżywała swoje złote lata. Gwałtowny rozwój i dobrobyt wiązał się z realizowaniem renesansowych idei. W okresie tym nastał gwałtowny rozwój sztuki, głównie za sprawą królowej Bony. Na dwór przybyli włoscy artyści i rzemieślnicy, rozpoczęto przebudowę Wawelu. Bona sprowadziła do korony nieznane wcześniej warzywa i owoce, a także dobre obyczaje i nowe mody. W okresie złotego wieku Polska liczyła aż 11 milionów mieszkańców przy 990 tys. km² powierzchni. Obok Rosji i Turcji była najpotężniejszym państwem będącym potęgą militarną, ekonomiczną i kulturalną. Prężnie rozwijał się handel oraz eksport towarów do całej Europy. Złoty wiek wiąże się także z gwałtownym rozwojem nauki i literatury.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.