Gdzie przyciąganie ziemskie jest najsilniejsze?

Kanalan
zapytał 7 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

vanja
0
vanja | 7 lat temu | 135 pkt
Przyciąganie ziemskie jest efektem istnienia w przyrodzie sił grawitacji- dwa dowolne ciała przyciągają się wzdłuż linii łączącej środki ich mas wprost z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu ich odległości. Każdy obiekt znajdujący się na powierzchni Ziemi jest więc przez nią przyciągany z siłą zależną między innymi od jego masy. Przyciąganie ziemskie zmienia się jednak w różnych punktach powierchni Ziemi. Ze względu na elipsoidalny kształt Ziemi, największe przyciąganie obserwuje się na biegunach (najmniejsza odległość od środka Ziemi), a najmniejsze na równiku (największa odległość). Przyciąganie ziemskie maleje również wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.
Pewną zmienność przyciągania ziemskiego mogą powodować oddziaływania innych ciał Układu Słonecznego (Słońce, Księżyc) w zależności od swojego położenia względem Ziemi. Także rzeźba terenu, rodzaj i gęstość skał podłoża może wpływać na przyciąganie ziemskie.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.