Ile dni urlopu przysługuje na umowie zlecenie?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

Ligeia
0
Ligeia | 8 lat temu | 2864 pkt
Ponieważ do umów zlecenia nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, lecz kodeksu cywilnego, wykonawcy zlecenia nie przysługują uprawnienia pracownicze, takie jak m. in. prawo do urlopu wypoczynkowego. Są jednak sytuacje, w których zleceniobiorca może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy, żądając zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Popiec
0
Popiec | 8 lat temu | 4818 pkt
Umowa zlecenie została zawarta w Kodeksie Cywilnym. Jest to zatem umowa cywilna. To strony mają za zadanie umówić się na jakich warunkach ma być wykonane dane zadanie. To one mogą sobie określić długość tzw. urlopu, np. poprzez wskazanie terminu w jakim zlecenie ma być wykonywane. Chodzi tu o tzw. zasadę swobody umów. Urlopy są określone w Kodeksie Pracy, a ten ma zastosowanie tylko do umów pracowniczych. Należy uważać, gdyż umowa zlecenie spełniająca warunki umowy o pracę, jest taką umową, a zawieranie umowy zlecenia w takim przypadku może być uznane za próbę obejścia prawa. Wówczas do takiego stosunku między pracownikiem a pracodawcą znalazłyby zastosowanie normy Kodeksu Pracy. Stałby się on podstawą do dochodzenia zaległych roszczeń pracowniczych w kwestiach urlopu, nadgodzin, itp.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.