Ile dni ważna jest recepta?

anonim
zapytał 7 lat temu

oceń

3 odpowiedzi obeznanych

lady-margot
0
lady-margot | 7 lat temu | 77201 pkt
Z reguły recepta na lek wystawiona przez lekarza jest ważna przez 30 dni. W tym czasie możemy ją zrealizować w aptece. Są jednak wyjątki w tej kwestii. Jeżeli lekarz wystawia receptę na antybiotyk jest ona ważna tylko przez 7 dni. Taką samą datę ważności mają recepty wystawiane w Pogotowiu (Oddziale Pomocy Doraźnej). Przez 60 dni natomiast ważne są recepty na leki i środki farmaceutyczne, które sa sprowadzane dla indywidualnych klientów z zagranicy.
anneau
0
anneau | 7 lat temu | 1227 pkt
Większość recept ważna jest 30 dni od daty wystawienia. Czasem na naszą prośbę lekarz może wystawić receptę z datą do realizacji przyszłą. Wówczas ważna jest 30 dni od momentu zapisanej daty.
Recepty wystawione przed pogotowie ratunkowe ważne są tylko 7 dni.
Inną ważnośćmajątakże antybiotyki. Jest to na ogół tydzień czasu. Podobnie rzecz się ma z lekami wyrabianymi na zamówienie. Wtedy recepta jest ważna do momentu wyrobienia i wydania leku.
Popiec
0
Popiec | 7 lat temu | 4818 pkt
Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia z następującymi wyjątkami. Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia. Ważność recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach wynosi 60 dni od daty jej wystawienia. Na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 60 dni od daty jej wystawienia. Terminy realizacji recept oraz zasady wydawania leków na receptę określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich ( Dz.U.04.213.2164).

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.