Ile trwa wpis do księgi wieczystej?

anonim
zapytał 5 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

goska1302
0
goska1302 | 5 lat temu | 4824 pkt
Wszystko na temat ksiąg wieczystych znajdziemy w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece (KWU).

Art. 1 KWU "Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu".

Art. 31 KWU "Wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu".

Akta księgi wieczystej zakłada się z chwilą wpływu wniosku o założenie księgi wieczystej. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej w owym wniosku.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.