Ile wynosi obecnie urlop macierzyński i wychowawczy?

monte
zapytał 5 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Joanna8822
0
Joanna8822 | 5 lat temu | 1010 pkt
Kwestia długości urlopu macierzyńskiego i wychowawczego regulowana jest przez przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. (Dz.U.1974, nr 24 poz. 141) - Kodeks pracy.
Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci, i tak:
- w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie urlop macierzyński wynosi 20 tygodni,
- w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie - 31 tygodni,
- w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie - 33 tygodnie,
- w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie - 35 tygodni,
- w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie - 37 tygodni.
Ponadto minimum dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego (z podanej liczby tygodni) mogą przypadać na okres przed porodem (przed przewidywaną datą porodu) - wówczas po porodzie przysługuje urlop dotychczas niewykorzystany (do "wyczerpania" liczby tygodni wskazanych wyżej).
Urlop macierzyński przysługuje także w przypadku urodzenia martwego dziecka oraz w przypadku gdy dziecko umrze przed ukończeniem 8 tygodnia życia. Wówczas urlop ten wynosi 8 tygodni (obowiązkowo nie krócej niż 7 dni od dnia zgonu dziecka). W sytuacji, gdy dziecko umrze po ukończeniu 8 tygodnia życia jego matce pozostaje prawo do urlopu macierzyńskiego, ale tylko przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.
Ponadto pracownicy przysługuje również urlop macierzyński dodatkowy, który wynosi albo do 4 tygodni (docelowo od roku 2014 r. do 6 tygodni) w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo do 6 tygodni (docelowo od roku 2014 r. do 8 tygodni) w pozostałych przypadkach. Dodatkowego urlopu udziela się na pisemny wniosek.
Jeżeli chodzi o urlop wychowawczy jego długość wynosi maksymalnie 3 lata (ale: do osiągnięcia przez dziecko 4 roku życia). Konieczne jest również spełnienie dodatkowego warunku: pracownik musi być zatrudniony przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.