Jak napisać upoważnienie?

anonim
zapytał 6 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

alekso
0
alekso | 5 lat temu | 662 pkt
Upoważnienie nosi znamiona wyglądu standardowego podania. A zatem,
w lewym górnym rogu należy umieścić swoje podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania. I dodatkowo,
w zależności od instytucji do jakiej piszemy, może być użyteczny PESEL, NIP, bądź numer albumu i kierunek studiów w przypadku pism dla uczelni wyższej.Prawy górny róg - miejscowość i data. Poniżej tych danych, trochę na prawo od środka umiejscawiamy adresata upoważnienia. Czasem może to być nazwa i adres instytucji lub po prostu czyjeś imię i nazwisko z pełnioną funkcją, jeśli posiada, np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Pod tym, na środku nagłówek - UPOWAŻNIENIE. Dalej już piszemy właściwą treść, czyli: "Ja, (imię i nazwisko) zamieszkały (dokładny adres), legitymujący się dowodem osobistym (nr i seria dowodu) upoważniam (i tutaj KOGO: imię, nazwisko, pokrewieństwo, jeśli jest, np. moją siostrę Alinę Nowak) zamieszkałą (adres tej osoby), legitymującą się dowodem osobistym (nr i seria dowodu osoby) do (i tutaj wpisujemy do czego, np. do odbioru dyplomu ukończenia studiów). Na końcu oczywiście się podpisujemy
i przy ewentualnym wykonywaniu czynności, do której zostaliśmy upoważnieni, musimy mieć dokument potwierdzający naszą tożsamość
z tym, co zostało wpisane na upoważnieniu.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.