Jak obszerną bibliografię powinna zawierać praca magisterska?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

Ligeia
0
Ligeia | 8 lat temu | 2864 pkt
Wszystko zależy od tematu pracy, promotora oraz wymogów własnych uczelni. Temat pracy może być badawczy, bardzo wąski, wówczas nie będzie na ten temat dużo literatury i bibliografia może być ograniczona nawet do kilku pozycji. Często tak jest w przypadku prac magisterskich na studiach technicznych, gdzie praca jest właściwie opisem badań lub projektu wykonanego samodzielnie. Ponadto promotor, w zależności od tematu pracy, może mieć pewne wymogi, np. że praca magisterska powinna mieć bibliografię na minimalnie 50 pozycji zwartych (książek, artykułów - bez źródeł internetowych) i pracy poniżej tej liczby nie przyjmie. Kolejną rzeczą są wymogi uczelni - ilość książek w bibliografii może być ustalona przez uczelnię odgórnie i wszelkie zmiany mogą być dokonywane w drodze wyjątków. Zazwyczaj na studiach humanistycznych i ekononomicznych obszerna bibliografia jest atutem pracy (świadczy o pracy studenta), dlatego często przyjmuje się, że "im więcej tym lepiej". Oczywiście bibliografia powinna być zgodna z tematem pracy, nie dobierana na siłę.
jadzka21
0
jadzka21 | 8 lat temu | 1840 pkt
Tak jak już zostało napisane ilość pozycji literatury w bibliografii zależy od kierunku studiów. Na studiach technicznych może ograniczać się do kilku publikacji, natomiast na kierunkach humanistycznych powinno być to około 40 pozycji. Należy pamiętać, aby były to publikacje aktualne, a przynajmniej kilka z nich powinno pochodzić z roku, w którym pisana jest praca bądź z roku wcześniej. Dobrze jest również wykorzystać publikacje autorów zagranicznych, gdyż pokazują znajomość nie tylko polskich, ale także zagranicznych poglądów na dany temat.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.