Jak poeci różnych epok kreowali i wpływali na wizerunek artysty?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

AnnA
0
AnnA | 8 lat temu | 1572 pkt
To pytanie wymaga dłuższej wypowiedzi pisemnej. Może stanowic temat obszernej pracy. Z uwagi na charakter portalu odpowiedź będzie możliwie jak najkrótsza, a wręcz będzie ją stanowic "wypunktowanie" poszczególnych epok i wizerunków artysty.
- W literaturze staropolskiej głównym zadaniem twórców było kształtowanie i ulepszanie polszczyzny;
- w renesansie artysta miał czerpac z dorobku kultury antycznej poprzez korzystanie z różnych motywów;
- w baroku sztuka jest zdobiona wieloma akcesoriami i wiersze tworzone są na drodze wszelkich kombinacji stylistycznych;
- "oświeceni" poeci głosili kult nauki i oczekiwali rozwoju w tej dziedzinie;
- romantyczni piewcy kreowali wizerunek artysty jako naznaczonego stwórcy, natchnionego;
- pozytywiści artystę widzieli jako działacza utylitarnego;
- w Młodej Polsce artyzm przesiąknięty był ogólną tendencją dekadencką;
- Dwudziestolecie Międzywojenne to rozwój psychologizacji oraz swoistego katastrofizmu, ale zarazem ekscentrycznych indywidualności;
- okres wojenny niesie zaniedbanie artysty na rzecz ogromnej tragedii ludzkiej;
- współcześnie poeci odchodzą od wszelkich struktur i kreacji, ale tym samym tworzą wizerunek artysty niezależnego w każdym tego słowa znaczeniu.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.