Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Abdita
0
Abdita | 4 lata temu | 1225 pkt
1. Ustalenie podstawy ekwiwalentu

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o pracę; oraz inne stałe składniki wynagrodzenia, np. różnego rodzaju dodatki (funkcyjne, stażowe) wypłacane co miesiąc;

2) składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (uwzględniamy w średniej wysokości z tego okresu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

3) Składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne.2. Określenie współczynnika urlopowego w 2014 roku


dla 1/1 etatu 20,83

dla 1/2 etatu 10,42

dla 3/4 etatu 15,62

dla 1/4 etatu 5,21

dla 1/3 etatu 6,94

3. Obliczamy ekwiwalent za 1 dzień urlopu.

4. Obliczamy ekwiwalent za 1 godzinę urlopu

5. Wyliczamy wysokości należnego ekwiwalentu za urlop:

otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.