Jak wypełnić kwestionariusz osobowy pracownika?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

malenstwo765
0
malenstwo765 | 6 lat temu | 250 pkt
Kwestionariusz osobowy jest dokumentem, w którym to pracownik podaje swoje dane osobowe. W każdym kwestionariuszu osobowym należy podać:imię, nazwisko, stan cywilny, ewentualnie nazwisko rodowe, adres zamieszkania, adres zameldowania, datę i miejsce urodzenia,obywatelstwo, numer pesel, numer i serie dowodu osobistego, imiona rodziców, właściwy urząd skarbowy, telefon kontaktowy do osoby, z którą należy się skontaktować w razie nieszczęśliwego wypadku, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia. Kwestionariusz osobowy jest opatrzony datą oraz podpisem pracownika.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.