Jaką funkcję pełni bank centralny?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

3 odpowiedzi obeznanych

ania1988
0
ania1988 | 8 lat temu | 604 pkt
Bank Centralny jest instytucją państwową, której zadaniem jest kontrola systemu bankowego kraju. Do jego obowiązków należy emisja pieniądza. Bank centralny emituje pieniądz poprzez udzielanie kredytów, skup walut i metali szlachetnych. Kolejną niezwykle istotną funkcją jest kontrola nad bankami komercyjnymi. Banki komercyjne mają swoje rachunki w banku centralnym. Bank centralny udziela bankom komercyjnym kredytów. Można więc powiedzieć że jest to bank banków. Bank centralny jest też bankiem państwa - obsługuje budżet państwa, prowadzi rachunki instytucji państwowych, realizuje politykę pieniężną państwa, kształtuje kursy waluty państwowej, zarządza rezerwami dewizowymi kraju. Ponadto reguluje podaż pieniądza poprzez ustalanie stóp procentowych oraz operacje otwartego rynku (zakup i emisja papierów wartościowych).
W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.
lady-margot
0
lady-margot | 8 lat temu | 77201 pkt
Bank Centralny pełni dwie funkcje:
1. Jest Bankiem Państwa
Zadania - centralna instytucja emisyjna (monopol na emisję banknotów, monet), prowadzenie rachunków zarządu i Skarbu Państwa, dokonywanie rozliczeń w kraju i za granicą, obsługa emisyjna Skarbu Państwa, zarządzanie rezerwami dewizowymi, obsługa oficjalnego zadłużenia zagranicznego, prowadzenie polityki monetarnej, reprezentowanie Polski w międzynarodowych instytucjach i organizacjach finansowych (MFW, Bank Światowy, Europejski Bank Centralny, EBOiR, BiS), nadzór nad systemem finansowym.
2. Jest Bankiem Banków
Zadania - prowadzenie rachunków rozliczeniowych banków i dokonywanie rozliczeń międzybankowych, skup i sprzedaż dewiz. Jako Bank Banków pełni też funkcję kredytodawcy ostatniej instancji.

Warto też dodać, że zastępcą Banku Centralnego w innych krajach jest ZARZĄD WALUTĄ.
aneczka173
0
aneczka173 | 7 lat temu | 100735 pkt
Bank Centralny pełni bardzo ważną funkcję w panstwie. Przede wszystkim ustala stopę rezerw obowiązkowych. Co więcej ustala stopę procentową, emituje obligację Skarbu Państwa. Decyduje o emisji banknotów. poza tym pełni funkcje kontronle dla innych banków w Polsce. Muszą one rozliczać się przed Bankiem Centralnym ze swej działalności, a także bardzo często biorą od niego kredyty. Bank Centralny, w Polsce jest nim Narodowy Bank Polski to instytucja państwowa, która ma za zadanie wypełnianie budżetu państwa.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.