Jaka jest charakterystyka cyklów rozwojowych małego dziecka?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Lennykable
0
Lennykable | 8 lat temu | 61529 pkt
Jeśli chodzi o rozwój motoryczny małego dziecka, to przyjmuje się, że następuje on według dwóch praw: cefalokaudalnego i proksymodystalnego, co oznacza po prostu, że rozwój przebiega od głowy do niższych partii ciała (tzn, że dziecko najpierw uczy się podnosić główkę, potem dopiero siadać i stać, a nie odwrotnie) i że ten rozwój przebiega od części centralnych do peryferycznych. Wyróżnia się fazę noworodkową, w której dziecko przystosowuje się do świata i posługuje się odruchami (odruch chwytania, pływania, przywierania i inne). Odruchy te zanikają w ciągu następnych 6 miesięcy. Zarówno w tym okresie, jak i późniejszym, występują tzw. ruchy błędne, czyli mimowolne, bez określonego celu. Z czasem ruchy stają się bardziej celowe, skierowane. W wieku 3 miesięcy dziecko na widok przedmiotu reaguje niepokojem całego ciała, jeśli zdoła go uchwycić, to w sposób przypadkowy. Dwa miesiące później już wie, że skoro coś widzi, to może to uchwycić i wyciąga ręce po daną rzecz, a gdy ma 7 miesięcy, udoskonala chwytanie, choć jeszcze ciało ma tendencje do zbędnych ruchów. Gdy już opanuje chwyt, zaczyna manipulować przedmiotem i zbierać doświadczenia związane z przedmiotami, np. dotyczące ich kształtu, smaku, tego, co się stanie, gdy nim rzuci, itp. Zmienia się postawa jego ciała: unoszenie przez niemowlę leżące na brzuchu występuje w 2 miesiącu, w 3-4 dochodzi do tego tułów, potem zaczyna chodzić na czworakach. W 5 miesiącu może siadać podtrzymywane, 2-4 miesiące później już swobodnie, w tym czasie zaczyna poruszać się na czworakach. W 6 miesiącu może stać podtrzymywane, 3 miesiące później opierając się, zaczyna wówczas próbować przesuwać się w pozycji stojącej, trzymając się czegoś, 1-2 miesiące później już bez oparcia, podejmuje samodzielne próby chodzenia ale dość niepewnie, chwiejne. Postawa odznacza się ugięciem kolan. Z czasem dziecko zaczyna chodzić coraz płynniej i coraz bardziej przypominać osoby dorosłe. Do 3 roku życia dziecko opanowuje trudności z zachowaniem równowagi, posługuje się półchodem-półbiegiem, lubi manipulacyjne, samotne zabawy.
Pod względem emocjonalnym dziecko również się rozwija. Niemowlę posiada potrzeby bezpieczeństwa, kontaktu, pewności, opieki. Małe dzieci mają również silną potrzebę przewidywalności, stałości przebiegu dnia, a także autorytetu i wyznaczania granic. Popędy i emocje mają wielkie znaczenie, to one wyznaczają zachowanie. Około 9 miesiąca życia wytwarza się u dziecka przywiązanie do opiekuna(najczęściej matki), który stanowi "bazę" początkową do odkrywania świata. Więź przywiązaniowa ma silne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. Najsilniejsza jest od 9 do ok. 15-18 miesiąca życia.
Jeśli chodzi o rozwój poznawczy, ten etpa rozwoju dziecka nazywa się etapem inteligencji sensoryczno-motorycznej i wyróżnia się w nim następujące stadia: ćwiczenia odruchów (1 m-c życia), rozwijania schematów (2-4 m-c), odkrywania procedur (5-8), intencjonalnego zachowania (9-12), nowości i eksploracji (13-18), reprezentacji umysłowej (18-24). Następny etap rozwoju poznawczego to etap myślenia przedoperacyjnego i dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.