Jakie dokumenty do urlopu wychowawczego?

anonim
zapytał 4 lata temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

KarmelxD
0
KarmelxD | 4 lata temu | 1180 pkt
Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć w formie pisemnej w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym pracownik zamierza korzystać z urlopu.

Składając wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik powinien określić w nim: datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego i okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym w tym wniosku.

W przypadku składania wniosku o urlop na dziecko niepełnosprawne, należy dodatkowo dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Gdy oboje rodzice lub opiekunowie spełniający warunki uprawniające ich do urlopu wychowawczego zamierzają jednocześnie korzystać z tego urlopu - do wniosku o jego udzielenie powinni dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym będzie on korzystać z takiego urlopu.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.