Jakie góry występują w Polsce?

anonim
zapytał 7 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

vanja
0
vanja | 7 lat temu | 135 pkt
Krainy geograficzne Polski mają układ pasmowy (równoleżnikowy)- na północy występują tereny nizinne, na południu- wyżynne i górskie. Wyróżniamy trzy główne pasma górskie: Góry Świętokrzyskie, Sudety i Karpaty. Pochodzą one z różnych procesów górotwórczych, odbywających się na przestrzeni dziejów. Podczas najstarszej orogenezy (kaledońskiej) doszło do fałdowań na obszarze dzisiejszych Sudetów i Gór Świętokrzyskich. Sudety uległy również wypiętrzeniu podczas orogenezy hercyńskiej, zaś Góry Świętokrzyskie zostały ponownie wypiętrzone w czasie orogenezy hercyńskiej oraz alpejskiej. Podczas najmłodszej orogenezy (alpejskiej) powstały Karpaty.
Najwyższym pasmem górskim w Polsce są Tatry (zaliczane do Karpat zachodnich). W ich obrębie leży najwyższy Polski szczyt, Rysy (2499 m. n. p. m.). Najwyższym szczytem Sudetów jest Śnieżka (1602 m. n. p. m.), natomiast Gór Świętokrzyskich- Łysica (612 m. n. p. m.).
willy89
0
willy89 | 7 lat temu | 1294 pkt
Zacznę od tego, iż wymienię łańcuchy górskie występujące w naszym kraju. Są to: Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie.
Najstarszy masyw, który swą orogenezę rozpoczął w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych to Góry Świętokrzyskie. Więcej informacji z pewnością znajdziesz w sieci, ale dodam, że góry te znajdują się w południowo- wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej.
Obok G. Świętokrzyskich jednymi z najstarszych gór są Sudety na obszarze południowo- zachodniej części Polski i północnych Czech. Powstały one podczas orogenezy kaledońskiej oraz hercyńskiej.
No i pozostały nam jeszcze Karpaty: przedstawicielka orogenezy Alpejskiej. Warto napomkną, że wchodzą one w skład wielkiego systemu Alpejsko- Himalajskiego. W Polsce zajmują 6,1% kraju, znajdują się w jego południowej części.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.