Jakie są rodzaje wiatru?

anonim
zapytał 7 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

lady-margot
0
lady-margot | 7 lat temu | 77201 pkt
Wiatr to ruch powietrza (zazwyczaj poziomy względem Ziemi), będący wynikiem zróżnicowania ciśnienia atmosferycznego w dolnej troposferze. Im większa różnica ciśnienia, tym większa prędkość wiatru. Cząsteczki powietrza poruszają się zawsze z wyżów do niżów barycznych. Prędkość wiatru określa się w metrach na sekundę lub kilometrach na godzinę. Wyróżniamy wiele rodzajów wiatru, podział wygląda następująco:
WIATRY STAŁE
- PASATY to wiatry ciepłe wiejące od pasa wyżów okołozwrotnikowych ku równikowi. Wieją stale z jednego kierunku, dlatego nazywane są wiatrami stałymi. Występują przez cały rok i są związane z ogólną cyrkulacją atmosferyczną na Ziemi.
WIATRY SEZONOWE
- sezonowozmienne, to wiatry, którychkierunek zmienia się w cyklu rocznym bądź dobowym. Tę grupę wiatrów dzielimy na dwie podgrupy:
1. Wiatry sezonowe, zmienne w sposób regularny
- należą do nich: monsumy letnie, monsumy zimowe, bryza dzienna, bryza nocna, wiatr dolinny, wiatr górski oraz wiatr lodowcowy.
2. Wiatry sezonowe, zmienne w sposób nieregularny - należą do nich:
-bora (wiatr chłodny, suchy, porywisty i silny, inne jego regionalne nazwy to euroclydon, mistral, Santa Ana, nyk),
-fen (wiatr ciepły, suchy, silny i porywisty, inne jego regionalne nazwy to halny, chinook, zonda)
-cyklon tropikalny (lokalne nazwy: baguio, huragan, tajfun, willy-willy), trąba powietrzna lub wodna (tornado) oraz burza śnieżna lub pyłowa (lokalne nazwy: blizzard, buran, purga, afganiec, chamsyn, sirocco).
I taka ciekawostka rekordem w największej prędkości chwilowej wiatru jest 507,6 km/h. Taką prędkość osiągnęło tornado w Oklahoma City w USA w 1999 roku.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.