Jakie są zasady gry w squasha?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

jadzka21
0
jadzka21 | 8 lat temu | 1840 pkt
PUNKTACJA
Mecz prowadzony jest do wygrania większości z pięciu setów. Każdy set prowadzony jest do momentu zdobycia przez jednego z zawodników 9 punktów, z wyjątkiem sytuacji remisu 8 do 8. Wtedy zawodnik odbierający (nie ten, który serwuje) musi zdecydować, czy dany set ma się toczyć do zdobycia 9 czy do 10 punktów, przy czym nie obowiązuje tu zasada przewagi dwu punktowej.

Punkty zdobywa tylko zawodnik serwujący. Kiedy serwujący wygra piłkę zdobywa punkt, gdy odbierający wygra piłkę staje się serwującym.


SERWIS
Gra rozpoczyna się od serwisu. Gracz, który serwuje jako pierwszy, jest wybierany losowo. Później serwuje tak długo, aż przegra piłkę. Wtedy gracz odbierający stanie się serwującym, a serwujący odbierającym.

W kolejnych setach pierwszym serwującym staje się gracz, który wygrał poprzedzającego seta.

Przy rozpoczynaniu serwowania gracz może wybrać stronę, z której chce zaserwować. Po wygraniu serwowanej piłki serwis musi nastąpić z przeciwnej strony.

Gracz serwujący, podczas serwisu, musi choć częścią jednej stopy dotykać pola serwisu. Aby serwis był poprawny piłka musi dotknąć bezpośrednio przedniej ściany powyżej linii serwisu i poniżej linii autu, a następnie, o ile gracz odbierający nie zagra z woleja, trafić w ćwiartkę kortu gracza odbierającego.

DOBRY ODBIÓR
Dobry odbiór to taki, w którym piłka zostanie odbita przed podwójnym zetknięciem z podłogą i uderzy w przednią ścianę (pomiędzy liniami autowymi). Po odbiorze piłka nie może dotknąć podłogi. Może natomiast odbijać się zarówno od ścian bocznych jak i od ściany tylnej.

Odbiór jest nieudany, gdy piłka dotknie dwa razy podłogi, lub zostanie odbita więcej niż raz, lub gdy uderzy w lub za linie autowe, lub gdy przed odbiciem od ściany przedniej dotknie podłogi.

ROZEGRANIE PIŁKI
Po poprawnym serwisie piłka rozgrywana jest aż do momentu niepoprawnego odbioru.

Rozegranie piłki składa się z dobrego serwisu i pewnej liczby dobrych odbiorów. Gracz wygrywa daną piłkę jeśli przeciwnikowi nie uda się poprawnie zaserwować lub poprawnie odebrać piłki, lub gdy przed odebraniem piłki dotknie ona przeciwnika.

UWAGA: ODBIERAJĄCY NIGDY NIE POWINIEN UDERZAĆ PIŁKI JEŚLI ISTNIEJE RYZYKO UDERZENIA PIŁKĄ LUB RAKIETĄ PRZECIWNIKA. W TAKICH WYPADKACH POWTARZA SIĘ PIŁKĘ LUB ODBIERAJĄCY WYGRYWA PIŁKĘ.

UDERZENIE PRZECIWNIKA PIŁKĄ
Jeśli odebrana piłka, zanim dotknie przedniej ściany, dotknie przeciwnika, lub jego rakiety, ubrania itp., gra jest przerywana.
Jeśli odebrana piłka byłaby dobra i uderzyłaby poprawnie w przednią ścianę bez uprzedniego dotykania bocznych ścian, odbierający wygrywa piłkę pod warunkiem, że nie obracał się wcześniej.

Jeśli odebrana piłka, mimo wszystko, uderzyła w przednią ścianę lub dotknęłaby innych ścian i byłaby dobra, wtedy piłka jest powtarzana.
Jeśli piłka i tak nie uderzyłaby w przednią ścianę (nie byłby to poprawny odbiór piłki), wtedy odbierający przegrywa tę piłkę.

OBRACANIE SIĘ
Jeśli zawodnik obracał się za obiegającą go piłką, lub gdy poczekał aż piłka minie go, i odebrał piłkę po przeciwnej stronie ciała do tej z której piłka nadleciała, wtedy mówimy, że zawodnik obracał się.

Jeśli odebrana piłka uderzyła lub dotknęła przeciwnika, wtedy to przeciwnik wygrywa daną piłkę.

Jeśli odbierający, podczas obracania się, przerwie grę w obawie o uderzenie przeciwnika, wtedy piłka jest powtarzana. Takie zachowanie jest zalecane w sytuacji, gdy gracz chce się obrócić lecz nie jest pewien pozycji przeciwnika.

KOLEJNE PRÓBY UDERZEŃ
Gracz, po nieudanej próbie odbioru, może dalej próbować odebrać piłkę.

Jeśli kolejne próby byłyby poprawne, lecz piłka trafiła przeciwnika, piłkę należy powtórzyć.

Jeśli piłka nie byłaby dobra odbierający przegrywa ją.

PRZESZKADZANIE
Zawodnik odbierający powinien mieć swobodę ruchów i przeciwnik nie powinien mu w tym przeszkadzać.

Aby nie przeszkadzać w odbiorze przeciwnik musi starać się zapewnić swobodny dostęp do piłki, nie zasłaniać jej, nie ograniczać miejsca na ruch rakiety oraz pozwolić na zagranie piłki bezpośrednio w każdą część przedniej ściany.

Gracz odbierający, gdy stwierdzi, że jest ograniczony przez przeciwnika, może mimo to odebrać piłkę i grać dalej, lub przerwać grę. Zalecane jest przerwanie gry, gdy istnieje ryzyko zderzenia się zawodników, lub uderzenia się rakietą, piłką itp.

Gdy gra zostaje przerwana z powodu przeszkodzenia przeciwnika w odbiorze piłki, należy:

- Powtórzyć piłkę, gdy odbierający mógłby odebrać piłkę, a przeciwnik zrobił wszystko by nie przeszkodzić.

- Nie powtarzać piłki (odbierający przegrywa piłkę), gdy odbierający i tak nie odebrałby piłki, lub odebrał piłkę i grał dalej, lub gdy przeciwnik w bardzo małym stopniu ograniczał swobodę odbierającego i mógł on bez przeszkód zbliżyć się do piłki i ją odebrać.

Odbierający wygrywa piłkę (będzie serwował), gdy przeciwnik nie zrobił wszystkiego by nie przeszkodzić, lub gdy odbierający mógł zagrać kończącą piłkę, lub gdy odbierający mógł trafić przeciwnika piłką skierowaną bezpośrednio w przednią ścianę.

POWTARZANIE PIŁKI
Powtórzenie piłki nie powoduje zdobycia punktu. Powtarzana piłka musi być serwowana z tej samej strony co poprzednia.

Piłki mogą być powtarzane z wymienionych już wcześniej powodów, ale nie tylko. Piłkę należy powtórzyć gdy na przykład dotknie ona jakiegoś przedmiotu znajdującego się na podłodze, lub odbierający z obawy o uderzenie lub trafienie przeciwnika zrezygnuje z jej odbioru.

Piłka musi być powtórzona, gdy została zaserwowana pomimo, że odbierający nie był gotowy, a także w przypadku pęknięcia piłki.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.