Jakie składki odprowadzamy do ZUS?

anonim
zapytał 6 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Madziulka
0
Madziulka | 5 lat temu | 48593 pkt
* Składka na ubezpieczenie społeczne
Składa się z 4 części: ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego. Ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru, rentowe - 13%, chorobowe - 2,45% i wypadkowe - od 0,97% do 3,86% . Ubezpieczenie emerytalne i rentowe - po połowie - odprowadzają do ZUS pracownik i pracodawca (pracodawca sam musi wyliczyć ile wynosi składka). Ubezpieczenie chorobowe natomiast w całości finansuje sam pracownik, natomiast wypadkowe pracodawca.
Wyliczenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne:
- emerytalna: 1 000 zł x 9,76% - 97,60 zł
- rentowa: 1 000 zł x 6,50% - 65,00 zł
- chorobowa: 1 000 zł x 2,45% - 24,50 zł
czyli...........................................- 187,50 zł
* Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 8,25%. W całości pokrywa ją pracownik. Podstawa wymiaru składki = dochód - składki na ubezpieczenie społeczne (suma składek: emerytalnej, rentowej i chorobowej). Czyli: 1000,00 zł ? (97,60 zł + 65,00 zł + 24,50 zł) = 812,90 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 8,25% x 812,90 zł
czyli................................................ - 67,06 zł
Uwaga: składka została wyliczona z założeniem, że pracownik nie choruje przez cały rok.
Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy
Podstawę do opodatkowania oblicza się w sposób następujący: przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ubezpieczenie społeczne (suma emerytalnej, rentowej i chorobowej). Czyli: 1 000 zł - 102,25 zł - (97,60 zł + 65,00 zł + 24,50 zł) = 710,65 zł. Po zaokrągleniu - 711,00 zł.
Pensja w wysokości 1 000 zł - pierwszy próg podatkowy 19 proc.
Przypomnijmy, że: I próg podatkowy - dochód roczny do 37 024 zł - podatek 19%, II próg podatkowy - od 37 024 zł do 74 048 zł - podatek 6 504 zł plus 30% od nadwyżki ponad 37 024 zł, III próg podatkowy - powyżej 74 048 zł - podatek 17 611 zł plus 40% od sumy przekraczającej ostatni próg podatkowy).
Zaliczka na podatek: (711,00 zł x 19 proc.) - 44,17 zł (ulga podatkowa - 530,08 zł podzielona na 12 m-cy)
czyli.............................................- 90,92 zł
Kwota składki zdrowotnej do odliczenia od podatku:
812,90 zł x 7,75 proc. = 63,00 zł
Kwota zaliczki na podatek odprowadzana do urzędu skarbowego:
90,92 zł - 63,00 zł = 27,92 zł, po zaokrągleniu 27,90 zł
* Wynagrodzenie pracownika
Wynagrodzenie "netto" pracownika wynosi: 1000 zł - 97,60 zł - 65,00 zł - 24,50 zł - 67,06 zł - 27,90 zł
czyli.............................................- 717,94 zł.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.