Komu przysługuje becikowe świadczenie?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

weriontu
1
weriontu | 6 lat temu | 223714 pkt
1000 złotych becikowego dostają rodzice dziecka, które przychodzi na świat. Jest to jednorazowa zapomoga, będąca dużą pomocą dla rodzin, szczególnie ubogich. Niestety, nawet w takim przypadku rodzice muszą spełnić pewne kryteria. Becikowe może odebrać jedynie matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. Wcześniej należy złożyć pisemny wniosek o becikowe w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Mamy na to czas przez 12 miesięcy od narodzin dziecka. Becikowe zostanie wypłacone jedynie wtedy, gdy wraz z dokumentami przyniesiemy zaświadczenie lekarskie, poświadczające przebywanie pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu. Jeśli zaś kobieta takiego zaświadczenia nie przedstawi, wniosek o becikowe zostanie odrzucony.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.