Kto ustala minimalne wynagrodzenie za pracę?

anonim
zapytał 7 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

Sfera69
0
Sfera69 | 7 lat temu | 95 pkt
Minimalne wynagrodzenie ustalane jest przez Radę Ministrów w rozporządzeniach. Na rok 2011 wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalona na 1386 zł. Osoba przyjęta do pracy przez pierwszy swój rok nie może otrzymywać mniej niż 80% tej wartości, czyli w roku 2011 niemniej niż 1108,8 zł. Daje się słyszeć, że w najbliższych latach wartości te będą zmniejszane w celu ożywienia gospodarki i zachęcenia do pracy.
xsara
0
xsara | 7 lat temu | 457 pkt
Świadczenie pracy na podstawie umowy ma zawsze charakter odpłatny.Art. 13 mówi że pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.Aby zapewnić w miarę godne przeżycie ustalana zostaje płaca minimalna.I taką minimalną płacę powinna ustalić do 15 lipca roku poprzedzający rok, w którym ustalona kwota będzie obowiązywała Trójstronna Komisja . Jeśli TK nie poda do tego dnia minimalnej kwoty obowiązek ten przejmuje Rada Ministrów.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.