Kto wygrał I wojnę światową?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

killkamill
0
killkamill | 8 lat temu | 115 pkt
Formalnym zwycięzcą są kraje ententy (tzw. serdeczne porozumienie - entente cordiale), tj. Francja, Włochy, Wielka Brytania, Serbia, Rumunia i Stany Zjednoczone.
W istocie jednak Francja i Wielka Brytania poniosły ogromne straty (pierwsza straciła 1.3 mln żołnierzy, druga 900 tys.) i zadłużyły się na potrzeby wojenne. Znaczne tereny Francji, Rumunii i Serbii zostały zniszczone działaniami wojennymi. Zyski z wojny były niewielkie (Alzacja i Lotaryngia dla Francji, Tyrol Pd. i Triest dla Włoch; tylko Rumunia uzyskała znaczny wzrost terytorium - Siedmiogród)
Faktycznie tylko ostatnie z tych państw było zwycięzcą. Stany Zjednoczone uzyskały ogromne korzyści ekonomiczne (przez 4 lata sprzedając państwom ententy wszystkie surowce i towary potrzebne do prowadzenia wojny) i polityczne (po wojnie stały się głównym mocarstwem o czym świadczy rola prezydenta W. Wilsona w kształtowaniu ładu wersalskiego i wymuszenie przez niego na Europie utworzenia Ligi Narodów).
Zwycięzcą były też narody Europy Środkowo-wschodniej: Polacy, Czesi, Litwini, Łotysze, Estończycy odzyskali lub uzyskali po raz pierwszy swoje własne państwa. Jak się miało okazać nie umieli oni tej szansy wykorzystać.
Wreszcie najmniej znanym chyba zwycięzcą jest Japonia. Zdołała ona pozbyć się niemieckich wpływów z Chin; wpływy pozostałych mocarstw europejskich zmalały tam również wskutek zaangażowania w walki w Europie; Rosję na dłuższy czas z aktywnej polityki wyeliminowała rewolucja październikowa. W efekcie Japonia stała się głównym rozgrywającym na terenie Azji Wschodniej, co było pierwszym krokiem do ekspansji podjętej w latach 30.
magda175
0
magda175 | 8 lat temu | 35 pkt
Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się 28 lipca w 1914 roku, a zakończyła 11 listopada 1918 roku. Był to konflikt zbrojny między państwami Ententy czyli: Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy, a pańswami Centralnymi ( Austro- Węgrami, Niemcami). Ten największy konflikt zbrojny od czasów napoleońskich wygrały państwa Ententy. Wynikiem I wojny światowej było przywrócenie starych państw np. Polski oraz powstanie nowych.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.