W jakich okolicznościach powstał kalwinizm?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

4 odpowiedzi obeznanych

piotrekrudzki
0
piotrekrudzki | 8 lat temu | 305 pkt
Kalwinizm powstał w XVI w. w okresie reformacji rozpoczętej przez Lutra gdy kościół był mocno uzależniony od pieniędzy i nie spełniał swojego prawdziwego posłannictwa nastawiając się na zysk.
aneczka173
0
aneczka173 | 8 lat temu | 100735 pkt
Kalwinizm powstał we Francji w 1534r. Był to swoisty bunt przeciw zepsuciu kościoła katolickiego. W ówczesnych czasach zauważono, że chrześcijańscy duchowni sprzedają odpusty, szerzą nepotyzm, symonie, nie wypełniają należycie swoich obozwiązków, dlatego też ludność zaczęła buntować się takim praktykom. Jako pierwszy wystąpił Marcin Luter w Niemczech, po nim był właśnie Jan Kalwin we Francji.
weriontu
0
weriontu | 8 lat temu | 223714 pkt
Powstanie kalwinizmu ściśle wiąże się z reformacją, którą zapoczątkował Marcin Luter w 1517 roku. Luter ukazał swój pomysł na reformę kościoła w Niemczech, Jan Kalwin natomiast pragnął reform we Szwajcarii, kontynuując działalność Zwingliego. W swoim najważniejszym dziele "Institutio religionis christianae" Kalwin wygłosił doktryny wiary. Kalwinizm opiera się na teorii predystynacji, surowo podchodzi do wszelkich zabaw, gier hazardowych, ozdób w kościołach. Kult koncentruje się wokół czytań biblijnych. Kalwinizm odegrał znaczną rolę w formowaniu się ruchów protestanckich, jego odłamem są purytanie, hugenoci, anabaptyści, prezbiterianie.
lady-margot
0
lady-margot | 8 lat temu | 77201 pkt
Kalwinizm to doktryna religijna stworzona przez J. Kalwina i przyjęta następnie przez wszystkie Kościoły ewangeliczno - reformowane. W znaczeniu szerszym jest to jeden z głównych odłamów protestantyzmu. Doktryna teologiczna Kalwina ukształtowała się pod wpływem M. Lutra i U. Zwingliego. Kalwinizm zaczął się rozwijać od 1536 roku w Szwajcarii, a następnie we Francji (hugenoci), Niderlandach, Danii, Szkocji, Czechach, na Węgrzech, w Polsce później również w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Współczesne kościoły ewangeliczno-reformowane, istniejące w wielu krajach są Kościołami o charakterze narodowym, chociaż w sprawach eklezjologicznych różnią się między sobą, wszystkie zachowują ustrój synodalny. Jedyną organizacją o charakterze ponadnarodowym jest światowy Alians Kościołów Reformowanych, obejmujący ok. 50 mln wyznawców.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.