W jakich sytuacjach nie płaci się podatku od darowizny?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Popiec
0
Popiec | 8 lat temu | 4818 pkt
Kwestię tą reguluję Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spisania aktu notarialnego lub chwilą spełnienia świadczenia. Zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie miesiąca od momentu powstania obowiązku podatkowego. To czy spadkobierca rzeczywiście będzie musiał zapłacić podatek zależy od tego, czy i jak jest spokrewniony ze spadkodawcą. Prawo przewiduje bowiem, że są 3 grupy, w których różna suma jest zwolniona od podatku. I tak jest to kwota przekraczająca 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.


Kwalifikacja do grup odbywa się według następującego klucza. Do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
3) do grupy III - innych nabywców.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.